options bois noble                                Szlachetnie opcje drewna


Acacia (de robinier) + orme                                        Akacja (robinia akacjowa) + wiąz      


klon rygiel +wiąz               loupe d'érable + orme


orzech amerykanski + wiąz            noyer américain + orme          supplément, doplata 50 €


Akacja(robinia akacjowa) + orzech amerykański                     Acacia (de robinier) + noyer américain           supplément, doplata 50 €


Orzech włoski + akacja(robinia akacjowa)     Noyer italien + acacia (de robinier)


Orzech wloski + machoń           Noyer italien+ acajou 


Orzech włoski +teak            Noyer Italien + teak


Plisander            Palisande                supplément, doplata 50 €

Wenge + amazakue        Wenge + amazaque                   supplément, doplata 50 €


wiąz   orme


Wiąz            Orme